A választási ciklus vége fele, az új választások előtti hajrában egyre több ígértet zúdul a választók nyakába. A mostani önkormányzatban dolgozók közül viszont sokan elmulasztják azt a kötelességet, hogy először el kell számolni az elvégzett munkával, ez után lehet (hitelesen) ígérni valamit. Négy évvel ezelőtt is egy összefoglalóban összegeztem a képviselőként elért eredményeket, most is ezt szeretném tenni. Arra bíztatok minden képviselőtársam, hogy ugyanígy éljen a lehetőséggel.

Városi képviselőként a Városi tanácsban és az Oktatási, sport és kultúráért felelős szakbizottságban dolgoztam. Kezdeményezésemre sikerült megtartani a sporttámogatási összegek magasságát, amelyet rögtön a ciklus elején jelentősen csökkenteni akartak. Ez Komáromban kb. 30 különböző sportklubot és 1400 regisztrált sportolót érint. A támogatások elosztásakor arra törekedtem, hogy igazságosabb legyen a rendszer, még ha tökéletes nem is létezik, de csökkentsük az aránytalanságokat.

Ugyancsak sikerült növelni a kulturális támogatásokra szánt pénzt, ahol évente mintegy 100 kérvényező kap támogatást. Javaslatomra létrejött a Fesztivál alap, a 15 ezres keretből 7-8 fesztivál kapott támogatást, hogy ezzel embereket csaljanak a (bel)városba.

Képviselőként a Munka utcai alapiskola és a Ferences barátok utcai óvoda iskolatanácsában dolgoztam, az ott dolgozókat érdemes megkérdezni a hozzáállásomról és munkámról. A Munka utcai elfuserált pályázat után javaslatomra a tornaterem javítására közel 50 ezer eurót hagyott jóvá a testület. Az óvoda esetében olyan hétköznapi dolgokat kellett megoldanunk, mint például hogy gyalogos átkelő kerüljön az épület elé. Az intézmény által kért dolgok nagy részét tető alá hoztuk.

Minden lakost érintő kérdés a szemételhordásért fizetett illeték, amit a mostani önkormányzat 18,50-ről 27 euróra emelt. Ezt a javaslatot NEM szavaztam meg, mivel meggyőződésem, hogy a feladatok átszervezésével és egy jobb közbeszerzéssel nem kellene ekkora plusz terhet rakni a lakosokra.

Egyedüliként kész határozati javaslatot tettem le az asztalra, hogy miként kezeljük a Komáromi televíziót és Komáromi Lapokat működtető Com-Media működését. Meggyőződésem, hogy a városi média feladatait pontosítani kell, hogy kiegyensúlyozottabb legyen a tartalom és az erre költött nem kis összeg valóban a lakosok érdekeit szolgálja. Sajnos a város vezetése mellőzte a javaslatom. Ugyancsak kész javaslatcsomagot Önkormányzati tájékoztatás (PDF) készítettem arra, miként működhetne a város honlapja eredményesebben, de a város vezetése ezeket a kész és kidolgozott ötleteket sem fogadta be.

A parkolási rendszer ügyét folyamatosan követtem, amiben sajnos a mostani városvezetés még inkább rontott a korábban is előnytelen helyzeten. Főellenőri vizsgálatot kezdeményeztem, ki a felelős a lakosok számára előnytelen helyzet kialakításáért? Sikerült elfogadtatni a belvárosban lakók számára az ingyenes parkolást, amivel megszűnt az őket érintő „külön adó”. A fizetős parkolóhelyek száma csökkent, és több hasznos módosítást is támogattam, ilyen pl. a panzió kártya, amivel a turizmusban szerepet vállalókat támogatjuk.

Víztorony

Saját kezdeményezésben sikerült felújíttatni a Vág-parton található gördeszka pályát és ugyanúgy a Víztorony környékét. Ezek esetében szponzorokon keresztül sikerült hozni néhány tízezer eurós tételt a város szépítésére. Kezdeményezésemre a körzetemben 3 játszóteret felújítottak, több helyre saját költségre fákat ültettünk ki, és két helyen a kukatárolót is sikerült felújíttatni.

Skate park

Spórolási szándékkal javasoltam a képviselők számának csökkentését, és határozottan elutasítottam a választási körzetek számának csökkentését, amit a pártok képviselői átnyomtak, de a lakosok járnak vele rosszul. Számon kértem a város vezetését, amikor furcsa hátterű ügyvédi irodával (szabálytalan módon) kötött szerződést, vagy mikor 24 ezer eurós összegben épült egy rövid járdaszakasz.

Az elérhetőség kapcsán megjegyezném, hogy egyedüli képviselőként minden privát elérhetőségem is megtalálható a város honlapján, minden lakossági megkeresésre reagáltam. Fontos ügynek tartom a kétnyelvűség bővítését Komáromban, kezdeményezésemre már kétnyelvűvé vált a komáromi buszpályaudvar, de a lakosságot értesítő döntéseket (ingatlanadó és szemétilleték) is már két nyelven postázzák, ami szintén az általam terjesztett határozat alapján valósult meg.

Fontosnak találom a körzetemhez tartozó külterületek (Kava, Gyulamajor) ügyeit. Kaván javaslatomra új kazán került a kutúrházba, rendbe raktuk a játszótér környékét és kavai gyerekek is ugyanolyan utazástámogatást kapnak már, mint a komáromi diákok. Képviseltem a gyulamajoriak lakossági kérvényét az új játszótérre, sajnos a képviselők többsége nem támogatta, de egy köztes megoldással mégis megvalósulni látszik az ügy.

A turizmus kapcsán elmondanám, hogy több városhoz kapcsolódó, többnyelvű kiadvány szerkesztésében vettem részt, amelyek most is megtalálhatóak a TIK irodában. Ugyancsak a kezdeményezésemre valósult meg a QR város projekt, ahol térkép és a várost bemutató videók készültek.

Nehéz négy év munkáját ilyen szűk téren bemutatni, ezért csak a legfontosabbakat szerettem volna megemlíteni, hogy elszámoljak a munkámmal. Teendő még akad bőven, számos dolgot kell még megoldani, de igyekeztem a legjobb tudásom szerint elvégezni a munkát. Hogy ez mennyire sikerült, azt a választók értékelhetik.